فیلم های آموزشی تمرین اکسل 2007

 

 فایل تمرین اکسل برای آموزش اکسل 
این فایل آموزشی شامل موارد زیر است  :

توابع : شرط  در اکسل - جمع کل  در اکسل -  یافتن بزرگترین مقدار در اکسل - یافتن کوچکترین مقدار اکسل -بدست آوردن  معدل در اکسل - طریقه  گرد کردن اعداد  در اکسل - شمارش شرطی در اکسل

مرتب سازی در اکسل - فیلتر گذاری در اکسل - بدست آوردن  جمع کل  فرم ها  در اکسل 

رسم نمودار در اکسل و قالب بندی نمودار  -   قالب بندی شرطی - رمز گذاری برای فایل های اکسل - آماده سازی جهت  چاپ در اکسل 

 

 

تاریخ: سه شنبه ، ۴ خرداد ۱۳۹۵ ، ۰۰:۰۲

نظرات :

ارسال نظرات

نام    

رایانامه

نظرات