آموزشAccess 2007

 نرم افزار Access 2007 یک نرم افزارسیستم مدیریت پایگاه داده محسوب می شود که برای ایجاد پایگاه داده‌های رابطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد این نرم‌افزار پایگاه داده جت را با یک واسط کاربری گرافیکی و ابزاری جهت تولید نرم‌افزار ترکیب نموده. بوسلیه این نرم افزار میتوانید به صورت گرافیکی و در محیطی خالی از کد نویسی پایگاه داده های مناسبی ایجاد کرده و به پیمایش درون آنها بپردازید.
انتشارات اندیشه پخش سبز گستر 

منبع: chap.sch.ir

تاریخ: سه شنبه ، ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ، ۱۳:۵۱

نظرات :

ارسال نظرات

نام    

رایانامه

نظرات